Rekrutacja słuchaczy KUTW w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach Profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa

Rekrutacja słuchaczy KUTW w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach Profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach Profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00 od 22 września do 5 października 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 9 października 2020 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW <<<

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach <<<

Załącznik nr 3 - WYNIKI <<<

 

 


 

instagram
instagram
instagram