Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych
I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na płatne obowiązkowe praktyki zawodowerealizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo z naboru 2018/2019.

Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 18.10.2019 r. do godz. 13.00.

Formularz wniosku studenta na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>>

Regulamin rekrutacji studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>>

instagram
instagram
instagram