Rekrutacja studentów IV semestru kierunku ETI na specjalność Systemy i metody wizualizacji informacji realizowane w ramach projektu: Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Rekrutacja studentów IV semestru kierunku ETI na specjalność Systemy i metody wizualizacji informacji realizowane w ramach projektu: Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na specjalności realizowane
w ramach projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony jest dla studentów IV semestru studiów na kierunku:
 
1. Edukacja techniczno-informatyczna
 
Wniosek studenta o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w budynku Biblioteki
Uczelni (pokój 207, II piętro) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 24 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
(wyjątkowo 17 czerwca 2019 r. w Dziekanacie WPT u Pani Iwony Cieślik)
instagram
instagram
instagram