Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Liczba stypendiów dla naboru 2017/2018 – 14 osób

Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie  podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 24.10.2018 r. do godz. 13.00.

Formularz wniosku studenta do programu stypendialno – motywacyjnego  >>>

Regulamin rekrutacji studentów do programu stypendialno – motywacyjnego >>>

instagram
instagram
instagram