Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu Budowanie marki osobistej na rynku pracy

Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu Budowanie marki osobistej na rynku pracy

Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu – semestr zimowy 2020/2021.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na kurs pod nazwą „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowany w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór prowadzony jest dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Wniosek o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WNHiS (bud. nr 11, pokój 107) u Pani Agnieszki Gątnickiej w terminie do 16 października 2020 do godz. 14.00.

instagram
instagram
instagram