Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu – semestr letni 2018/2019.

Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu – semestr letni 2018/2019.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na kurs pod nazwą „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowany w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór prowadzony jest dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunkach:

1.      dietetyka,

2.      dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością kreowanie wizerunku i reklama,

3.      filologia ze specjalnością filologia angielska,

4.      filologia ze specjalnością filologia germańska,

5.      fizjoterapia,

6.      pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,

7.      wychowanie fizyczne.

 

Wniosek o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WNHiS (bud. nr 11, pokój 107) u Pani Agnieszki Gątnickiej w terminie do 7 lutego 2019 do godz. 15.00.

instagram
instagram
instagram