Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu – semestr letni 2020/2021

Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu – semestr letni 2020/2021

Rekrutacja studentów na kurs realizowany w ramach projektu – semestr letni 2020/2021.

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na kurs pod nazwą „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowany w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór prowadzony jest dla studentów:

-  II roku studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

- III roku studiów I stopnia na kierunkach: pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filologia germańska, wychowanie fizyczne, dietetyka

- IV roku studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

 

 

Wniosek o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Rektoracie (bud. nr 1, pokój 110) u Pani Agnieszki Gątnickiej lub przesłać drogą mailową na adres agnieszka.gatnicka@kpswjg.pl w terminie do 15 lutego 2021 do godz. 14.00.

instagram
instagram
instagram