Rekrutacja studentów na specjalności realizowane w ramach projektu: Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Rekrutacja studentów na specjalności realizowane w ramach projektu: Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

 

Rekrutacja studentów na specjalności realizowane w ramach projektu: Podwyższenie jakości kształcenia i

zarządzania w Uczelni

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na specjalności realizowane w

ramach projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony jest dla studentów I roku studiów na kierunku:
  1. Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja z kryminologią
 
Wniosek studenta o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w budynku Biblioteki
Uczelni (pokój 207, II piętro) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 11 lutego 2019 r. do godz. 11.00.
 
instagram
instagram
instagram