Rekrutacja studentów na specjalności realizowane w ramach projektu: Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Rekrutacja studentów na specjalności realizowane w ramach projektu: Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na specjalności realizowane w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony jest dla studentów I roku studiów na kierunku:

1.      Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością event i kreowanie wizerunku

 

Wniosek studenta o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WNHiS (bud. nr 11, pokój 107) u Pani Agnieszki Gątnickiej w terminie do 21 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.