Rekrutacja studentów pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Rekrutacja studentów pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do programu stypendialno-motywacyjnego

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.


Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Liczba osób, które mogą otrzymać stypendium – 15 osób

Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie  podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 10.10.2019 r. do godz. 13.00.

Formularz wniosku studenta do programu stypendialno – motywacyjnego >>>

Regulamin rekrutacji studentów do programu stypendialno – motywacyjnego  >>>

instagram
instagram
instagram