Rekrutacja studentów w ramach projektu - nabór na kurs

Rekrutacja studentów w ramach projektu - nabór na kurs

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na kurs pod nazwą „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony jest dla studentów III roku studiów na kierunku pielęgniarstwo (studia I stopnia).

 

Wniosek o udział w projekcie  podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WNHiS (bud. nr 11, pokój 107) u Pani Agnieszki Gątnickiej w terminie do 11 października 2018 do godz. 15.00.
 

instagram
instagram
instagram