Rekrutacja studentów na specjalności

Rekrutacja studentów na specjalności

realizowane w ramach projektu: 
Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na specjalności realizowane w ramach projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór prowadzony jest dla studentów I roku studiów na kierunku:

1.    Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja z kryminologią

Wniosek o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w budynku Biblioteki Uczelni (pokój 207, II piętro) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.00.

Wnisek do pobrania >>>

instagram
instagram
instagram