Rekrutacja studentów w ramach projektu - wyniki naboru na kurs

Rekrutacja studentów w ramach projektu - wyniki naboru na kurs

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki naboru na kurs pod nazwą „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony był dla studentów III roku studiów na kierunku pielęgniarstwo (studia I stopnia).

WYNIKI

 

 

instagram
instagram
instagram