Relacja z seminarium Myśli i obraz

Relacja z seminarium "Myśli i obraz"

W dniu 11 stycznia 2019 w murach Biblioteki i Centrum Informacji KPSW odbyło się seminarium naukowe poświęcone filozofii i praktyce obrazów. Na zaproszenie dr Karola Morawskiego oraz Humanistycznego Koła Naukowego Simulacrum w seminarium wzięli udział: Dyrektor Instytutu Filozofii UWr prof. Maria Kostyszak, prof. Ilona Błocian (IF UWr), prof. Leon Miodoński (IF UWr), mgr Kamila Morawska (IF UWr) oraz dr Paweł Greń (KPSW). Prof. Kostyszak wygłosiła referat dotyczący filozofii obrazu i techniki; prof. Miodoński przedstawił myśl Franza von Baadera; prof. Błocian poświęciła swój wykład pojęciu archetypu w koncepcji C. G. Junga; mgr Morawska zaprezentowała teorię obrazu poetyckiego w filozofii  Gastona Bachelarda; dr Greń ukazał dyskursy medialne dotyczące obrazu Auschwitz. Wystąpienia gości zostały poprzedzone wprowadzeniem dr Morawskiego, ukazującym wieloaspektowość pojęcia obrazu. 

Red. dr Karol Morawski, fot. KPSW i Barbara Wylężoł

_DSC1046
_DSC1051
_DSC1052
_DSC1054
_DSC1060
_DSC1062
_DSC1067
iblocian
kmorawska
kostyszak
miodunski
morawski
morawskistapor
pgren
instagram
instagram
instagram