Relacja z wykładu „Childrens rights, Janusz Korczak and the United Nations Convention on the Rights of the Child“

Relacja z wykładu „Children's rights, Janusz Korczak and the United Nations Convention on the Rights of the Child“

Wszechnica Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych zorganizowały w dniu 19.11.2018 roku wykład „Children's rights, Janusz Korczak and the United Nations Convention on the Rights of the Child“. Wykład przeprowadziła prof. Cynthia McDermott z Antioch University Los Angeles, USA.

Profesor Cynthia McDermott przebywa w dniach 8 – 23 listopada 2018 r. w Uniwersytecie Wrocławskim w charakterze Fulbright Specialist (specjalista Fundacji Fulbrighta) w zakresie pedagogiki, strategii uczenia się, literatury dziecięcej oraz kultury amerykańskiej. Doceniamy fakt, że prof. McDermott znalazła czas, aby przyjechać do Wszechnicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w celu wygłoszenia wykładu w języku angielskim dla studentów i pracowników.

Wykład wygłoszony w dniu 19 listopada poświęcony był osobie i osiągnięciom Janusza Korczaka, lekarza, pedagoga i psychologa, który w 1942 roku został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Treblince wraz z powierzonymi jego opiece żydowskimi dziećmi. Korczak jest bardziej znany na świecie niż w Polsce ze swoich poglądów humanistycznych w edukacji. Upominał się o prawa dzieci do podejmowania niezależnych decyzji i do własnego nieskrępowanego rozwoju. Jego dziełem jest pomysł parlamentu dzieci, gazety tworzonej przez dzieci oraz świadome ich angażowanie jako obywateli  w sprawy danej społeczności.

Osoba Janusza Korczaka i jego osiągnięcia stanowiły inspirację do powstania w 1987 roku Konwencji Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to traktat, który określa prawa dzieci oraz standardy, które powinny zaakceptować rządy wszystkich krajów po to, aby te prawa były respektowane. Dzieci powinny mieć prawo do zdobywania wiedzy, do bezpiecznego życia, do czasu zabawy, do czasu wolnego oraz prawo do tego, aby być wysłuchanym. Wiele krajów na świecie w dalszym ciągu nie przestrzega tej konwencji.

Wykład miał charakter interaktywny i spotkał się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne głosy w dyskusji oraz zadawane pytania.

Składamy serdeczne podziękowanie Pani prof. dr hab. Annie Michońskiej-Stadnik za pomoc w zorganizowaniu tego wykładu.

red. prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik 

DSC03981
DSC03986
DSC03988
DSC03990
DSC03991
DSC03995
DSC03997
DSC04002
DSC04003
instagram
instagram
instagram