Relacja ze spotkania Akademickiego Centrum Koordynacyjnego

Relacja ze spotkania Akademickiego Centrum Koordynacyjnego

25 listopada 2020 odbyło się spotkanie Prezydium Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACK, Academic Coordonation Centre) w Euroregionie Nysa. Tym razem wydarzenie przyjęło formułę online. 

Spotkanie poprowadziła dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE, która szczególnie ciepło powitała osoby raz pierwszy uczestniczące w obradach Euroregionalnego gremium, w tym Rektor KPSW dr n. med. Wiolettę Palczewską, prof. KPSW oraz dr Beatę Telążkę, prof. KPSW.

Rektorzy szkół wyższych w Euroregionie Nysa spotkali się jak co roku, aby podsumować współpracę za miniony okres. Choć pandemia pokrzyżowała niektóre plany, koordynatorzy ACK z poszczególnych uczelni byli ze sobą w stałym kontakcie. 

Najważniejszym punktem programu było przekazanie przewodnictwa w ACC. Dokonała tego dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE, która wręczyła oficjalną nominację prof. Thorstenowi Clausowi, reprezentującemu Institutionales Hochschulinstitut przy UniwersytecieTechnicznym w Dreźnie. Z perspektywy mijającej prezydencji prof. Sobczak uznała, że najważniejszym wydarzeniem tego okresu było przyjęcie do grona członków ACK nowej uczelni: Berufsakademie z Bautzen. 

Więcej na temat pełnego składu i zadań Akademickiego Centrum Koordynacyjnego można przeczytać tutaj.

Bieżące relacje z realizowanych działań znajdują się na stronie: http://acc-ern.tul.cz/pl/

relacja ze sporkania
instagram
instagram
instagram