Seminarium Online

Seminarium Online

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zaprasza nauczycieli języków obcych oraz studentów filologii angielskiej na seminarium online.

Seminarium  "Zdalne nauczanie języków obcych w perspektywie nauczycieli, uczniów i studentów" ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze zdalnym nauczaniem języków obcych, a także rozmowę, wymianę poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami.

Spotkanie odbędzie się w formule online 20 stycznia 2021 r. w godzinach 15:00-17:00 na platformie Microsoft Teams.

Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H3CKB_FbsUaaRuUpic0XXp3SXlV4QHlBh30orTGLI_VUMVlDUUw2TUQxUVRDR1lRTU5UWDY4M1U4MC4u

Udział jest bezpłatny. Informacje dotyczące dołączenia do seminarium online zostaną wysłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w wydarzeniu, wystawione przez Karkonoską Państwowa Szkołę Wyższą  w Jeleniej Górze.

Seminarium ONLINE - plakat
Seminarium ONLINE - PRELEGENTKI, PROGRAM SPOTKANIA
instagram
instagram
instagram