Spotkanie Władz Uczelni z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego

Spotkanie Władz Uczelni z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego

11 grudnia 2020 roku Władze Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Rektor KPSW, dr n. med. Wioletta Palczewska, prof. KPSW oraz Prorektor KPSW dr Beata Telążka, spotkały się z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, czyli m.in. rozszerzania i zacieśnienia współpracy międzynarodowej, dofinansowania studentów w ramach programów Urzędu Marszałkowskiego, a także uruchomienia nowych kierunków studiów, które powinny odpowiadać dynamice rynku pracy i wpisywać się w strategię województwa dolnośląskiego. 

Rozmowy odbyły się w atmosferze zrozumienia dla roli jaką odgrywa zarówno Urząd Marszałkowski jak i Uczelnia. Jesteśmy przekonani, że współpraca może nieść za sobą obopólne korzyści i znacząco przyczyni się do rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Spotkanie Rektor KPSW z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego
Spotkanie Rektor KPSW z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego
instagram
instagram
instagram