Spotkanie informacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Spotkanie informacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Uwaga studenci III semestru studiów stacjonarnych
I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Dnia 03.10.2019 r.  o godz. 10 w sali 24 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat działań realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

instagram
instagram
instagram