Studencka konferencja naukowa WPT

Studencka konferencja naukowa WPT

Zapraszamy do wzięcia udziału w

STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora  prof.dr.hab.Mariana Ursela

pt:  OD NAWYKÓW DO CHOROBY

Konferencja odbędzie się w Auli Rektoratu KPSW w dniu 28 maja 2019 roku.

Program:

9,30 - Uroczyste otwarcie  z udziałem władz Uczelni

9,45 – 10,15 - prof. dr hab. med.Andrzej Milewicz  - Jaka jest recepta na długowieczność 

10,15 – 12,10 - SESJA NAUKOWA  I
Przewodniczący:  Aleksandra Kubiak, Alicja Tryszpiot, prof. Andrzej Milewicz, dr Wioletta Palczewska, mgr Teresa Gola 

10,15 – 10,35  -  Katarzyna Odelga, Aleksandra Kubiak - Ocena porównawcza  nawyków żywieniowych studentów  wydziału pielęgniarstwa i  dietetyki

10,35 – 10,55 - Alicja Tryszpiot - Ocena porównawcza aktywności fizycznej  studentów wydziału pielęgniarstwa i dietetyki

11,10  11,25 - Alicja Zuba - Poziom wiedzy pacjentów po przeszczepie nerki na temat cukrzycy potransplantacyjnej

11,25  11,40 - Sara  Toczek - Ocena wiedzy pacjentów  na temat raka szyjki macicy

11,40 – 11,55 - Anna Szymczak - Jakość życia pacjentów z POCHP

11,55  12,10 - Weronika Adamska - Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze zwężeniem zastawki aortalnej

12,10 – 12,35  PRZERWA KAWOWA Z KANAPKĄ i RED BULLEM

12,35  15,15  SESJA NAUKOWA II
Przewodniczący: Katarzyna Odelga, Aneta Bednorz, mgr Joanna Dudek ,mgr Teresa Gola, prof. Andrzej Milewicz

12,35 – 12,50 - Agnieszka Balcerek - Ocena wiedzy pacjentów z astmą oskrzelową na temat samokontroli i rehabilitacji ruchowej.

12,50 – 13,05 - Ilona Mateuszów  -  Ocena wiedzy pacjentów odnośnie problematyki powikłań oraz możliwości zapobiegania kamicy nerkowej

13,05 – 13,20 -  Barbara Gawronek - Jakość życia pacjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu

13,20 – 13,35 - Alicja Jędrzejek - Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z zapaleniem trzustki.

13,35  13,50 - Sandra Suchomska - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Altzheimera.

13,50 – 14,05 - Natalia Sokołowska - Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem płuc

14,05 – 14,20 - Weronika Adamska - Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze zwężeniem zastawki aortalnej.

14,20 – 14,35 - Piotr Pochłód - Rola pielęgniarza w procesie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym u pacjenta po złamaniu szyjki koci udowej

14,35 – 15,00 -  Zakończenie konferencji - ogłoszenie wyników konkursu – wręczenie dyplomów uczestnictwa wykładowcom 

Serdecznie zapraszamy!

instagram
instagram
instagram