Rekrutacja studentów na specjalności realizowane w ramach projektu  –  Nabór 2018/2019

Rekrutacja studentów na specjalności realizowane w ramach projektu – Nabór 2018/2019

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na specjalności realizowane w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony jest dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku:

1.    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością event i kreowanie wizerunku,

 

Wniosek o udział w projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WNHiS (bud. nr 11, pokój 107) u Pani Agnieszki Gątnickiej w terminie do 14 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

instagram
instagram
instagram