Szkolenie na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie

Szkolenie na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie

Pracownicy naszej uczelni odwiedzili Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Technisches Universitaet – TU Dresden), szkoląc się m.in. w zakresie prowadzenia innowacyjnych zajęć z młodzieżą i pracy projektowej.

Program szkoleniowy został zrealizowany pomiędzy 30 lipca a 3 sierpnia 2018 w DLR-School Lab, czyli w laboratorium szkolnym Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki współpracującym z TU w Dreźnie.

Podczas pobytu na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie zgodnie z założonym programem szkoleniowym Erasmus+ Kamila Biniek i Małgorzata Rybarczyk obserwowały m.in. organizację pracy tzw. Laboratorium Letniego. W roku 2016 takie laboratorium odbyło się na KPSW w Jeleniej Górze a w roku 2017 w Uniwersytecie Technicznym w Libercu. Tym razem jednak uczestnicy mogli pracować w siedzibie DLR School Lab w Dreźnie w drezdeńskim muzeum techniki, tzw. „Technische Sammlungen” (co w języku polskim oznacza „zbiory techniczne”).

Tematem tegorocznego Laboratorium, w którym wzięła udział młodzież z Polski i Niemiec, były „Inteligentne Materiały”. Uczniowie w wieku od 14 – 18 lat realizowali swoje własne projekty pod okiem wykwalifikowanej kadry, wykorzystując wiedzę przekazywaną im za pomocą demonstracji, eksperymentów, pracy własnej oraz grupowej. Ważną częścią szkolenia były gry i zabawy językowe i międzykulturowe, które pomagały przełamać bariery pomiędzy uczestnikami.

TU Dresden jest jednym z największych uniwersytetów technicznych w Dreźnie, jednym spośród 11, które otrzymały etykietkę "Excellenz" czyli Doskonałości. Pobiera w nim nauki aż 36 000 studentów, którzy mogą wybierać spośród 120 kierunków. Badania i kształcenie skupiają się na dziedzinach biomedycyny, bioinżynierii, nauki o materiałach, technologii informacyjnej, mikroelektronice, jak również energii i środowisku.

Program szkoleniowy obejmował wizytę w Centrum Projektów Europejskich (European Project Centre), który może być postrzegany za jednostkę modelową biur tego typu, zajmując 6/7 miejsce w całych Niemczech. Centrum poprowadziło już łącznie 389 projektów, głównie projektów badawczych w ramach programu Horizon, ale też projektów Erasmus+, Interreg i innych.

Kamila Biniek i Małgorzata Rybarczyk-Rokita

cala grupa
przed Technische Sammlungen
w pracy
wyklady
stol
programowanie
Program Tydzień
W European Project Centre z Doris List