Ostatni dzień składania wniosków o kontynuacje stypendium socjalnego

Ostatni dzień składania wniosków o kontynuacje stypendium socjalnego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O KONTYNUACJĘ STYPENDIUM SOCJALNEGO
W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 TRWA

do 28 lutego 2014r.

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o kontynuację przyznanego w semestrze zimowym stypendium socjalnego, których sytuacja rodzinna nie uległa zmianie w stosunku do deklarowanej w październiku 2013r, obowiązani są złożyć w terminie do 28 lutego 2014r ZAŁĄCZNIK NR 2 (informację o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, załączając zaświadczenia o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy osób bezrobotnych).

 

Studenci, których sytuacja rodzinna i materialna uległa zmianie, obowiązani są złożyć w terminie
do 28 lutego 2014r ZAŁĄCZNIK NR 1 (załączając zaświadczenia potwierdzające zmianę bieżącej sytuacji rodzinnej).

 

POZOSTAŁE OSOBY CHCĄCE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ZOBOWIAZANE SĄ ZŁOŻYC KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANYCH REGULAMINEM POMOCY MATERIALNEJ KPSW.

Załączniki dostępne są na www.kpswjg.pl w zakładce STUDENCI, zakładka pomoc materialna.

Rektorat (bud. 1) pok. 103 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00)

instagram
instagram
instagram