Terminarze wyborcze w KPSW

Terminarze wyborcze w KPSW

 

 

 

 

 

TERMINARZ WYBORCZY DO KOLEGIUM ELEKTRORÓW – CZ. 2

l.p.

Czynność wyborcza

Termin

Miejsce

Uwagi

1

Ogłoszenie terminarza wyborczego – cz. 2

09. 06.2020

BIP KPSW, strona internetowa

 

2

Sporządzenie list wyborczych osób posiadających czynne prawo wyborcze

09. 06.2020

 

Informacja tel. 756553340

3

Głosowanie na członków Kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich WNHiS

17.06.2020

godz. 9.00 – 14:00

online

 

4

Opublikowanie wyników wyborów przeprowadzonych na WNHiS

18.06.2020

BIP

 

5

Głosowanie na członków Kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich WNMiT

18.06.2020

godz. 9.00 – 14:00

online

 

6

Opublikowanie wyników wyborów przeprowadzonych na WNMiT

19.06.2020

BIP

 

7

Stwierdzenie ważności wyborów przeprowadzonych na WNHiS

23.06.2020

BIP

 

8

Stwierdzenie ważności wyborów przeprowadzonych na WNMIT

24.06.2020

BIP

 

 

TERMINARZ WYBORCZY NA FUNKCJĘ REKTORA – CZ.2

L.p.

Czynność wyborcza

Termin

Miejsce

Uwagi

1

Ogłoszenie terminarza wyborczego – cz.2

15.06.2020

BIP -Wybory, strona internetowa

 

2

Ogłoszenie listy kandydatów

19.06.2020

BIP - Wybory

Na podstawie uchwały Rady Uczelni

3

Publikacja spotów wyborczych kandydatów

19.06.2020

Strona internetowa

 

4

Przesyłanie pytań do kandydatów od członków Wspólnoty Uczelni

od 19.06.2020

do 22 06. 2020 do godz. 10:00

UKW@kpswjg.pl

 

5

Publikacja odpowiedzi kandydatów

23.06.2020

Strona internetowa

 

6

Otwarcie posiedzenia Kolegium elektorów przez Przewodniczącego UKW

24.06.2020

od godz. 11:00 do godz. 11:10

Sala senatu

 

7

Wybór Przewodniczącego Kolegium elektorów

24.06.2020

od godz. 11:10 do godz. 11:30

Sala senatu

 

8

Spotkania członków Kolegium elektorów z kandydatami

24.06.2020

od godz. 11:30 do godz. 12:00

Sala senatu

Po 10 min dla każdego kandydata

9

Głosowanie

24.06.2020

od godz. 12:00 do godz. 12:30

Sala senatu

 

10

Ogłoszenie wyników wyborów

24.06.2020

godz. 13:00

Sala senatu

 

11

Stwierdzenie ważności wyborów Rektora

01.07.2020

BIP – Wybory

strona internetowa

 

 

TERMINARZ WYBORCZY DO SENATU

l.p.

Czynność wyborcza

Termin

Miejsce

Uwagi

1

Ogłoszenie terminarza wyborczego

15.06.2020

BIP -Wybory, strona internetowa

 

2

Sporządzenie list wyborczych osób posiadających czynne prawo wyborcze

15.06.2020

 

Informacja tel. 756553340

3

Termin zgłaszania kandydatów spośród nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora WNHiS

od 15.06.2020

do 22.06.2020

do godz. 12.00

Kancelaria główna w budynku rektoratu

 

4

Termin zgłaszania kandydatów spośród nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora WNMiT

od 15.06.2020

do 22.06.2020

do godz. 12.00

Kancelaria główna w budynku rektoratu

 

5

Termin zgłaszania kandydatów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora WNHiS

od 15.06.2020

do 22.06.2020

do godz. 12.00

Kancelaria główna w budynku rektoratu

 

6

Termin zgłaszania kandydatów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora WNMiT

od 15.06.2020

do 22.06.2020

do godz. 12.00

Kancelaria główna w budynku rektoratu

 

7

Termin zgłaszania kandydatów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

od 15.06.2020

do 22.06.2020

do godz. 12.00

Kancelaria główna w budynku rektoratu

 

8

Ogłoszenie list kandydatów

24.06.2020

BIP - Wybory

 

9

Glosowanie na kandydatów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

25.06.2020

od 11:00 do godz. 12:00 pracownicy z bud. rektoratu

od 12:00 do godz. 13:00 pracownicy z pozostałych budynków

Sala senatu

 

10

Głosowanie na kandydatów spośród nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora WNHiS

25.06.2020

od godz. 9:00 do godz. 14:00

online

 

11

Opublikowanie wyników wyborów przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora WNHiS

26.06.2020

BIP - Wybory

 

12

Głosowanie na kandydatów spośród nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora WNMiT

26.06.2020

od godz. 9:00 do godz. 14:00

online

 

13

Opublikowanie wyników wyborów przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora WNMiT

29.06.2020

BIP - Wybory

 

14

Głosowanie na kandydatów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora WNHiS

29.06.2020

od godz. 9:00 do godz. 14:00

online

 

15

Opublikowanie wyników wyborów przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora WNHiS

30.06.2020

BIP - Wybory

 

16

Głosowanie na kandydatów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora WNMiT

30.06.2020

od godz. 9:00 do godz. 14:00

online

 

17

Opublikowanie wyników wyborów przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora WNMiT

01.07.2020

BIP - Wybory

 

18

Stwierdzenie ważności wyborów do Senatu

06.07.2020

BIP - Wybory

 

instagram
instagram
instagram