Ubezpieczenie dla studentów

Ubezpieczenie dla studentów

UWAGA!!!

Studenci, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem NW, wpłaty składek na ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie 32 zł można dokonywać w kasie KPSW
budynek nr 1 (rektorat) pokój 108     
w godzinach od 11.00 do 14.00                                              
do 31 października 2019 roku

instagram
instagram
instagram