UBEZPIECZENIE NNW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

UBEZPIECZENIE NNW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

UWAGA STUDENCI , KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI UBEZPIECZENIEM NNW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021!

 

Wpłaty składek  na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - w kwocie  32 zł - można dokonywać na rachunek bankowy uczelni:

 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

[podając w tytule: imię, nazwisko oraz PESEL]

DO 29 PAŹDZIERNIKA 2020 r! 

instagram
instagram
instagram