UWAGA! DZIEŃ REKTORSKI 31.10.2011

Zarządzenie nr 66/2011
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 5 ust. 9 Regulaminu studiów Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze , zarządza się co następuje:


§ 1


W związku z dniem Wszystkich Świętych wprowadzam dzień 31 października 2011 roku
dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Rektor
dr hab. Henryk Gradkowski
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze

instagram
instagram
instagram