Uwaga! Najważniejsze zmiany w stypendiach!

Uwaga! Najważniejsze zmiany w stypendiach!

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) w przygotowaniu  jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.  Regulamin będzie obowiązywał od 01 października 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, po ukazaniu się  na stronie internetowej

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

- wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, w przypadku gdy dochód na członka rodziny wynosi poniżej kwoty 528,00  miesięcznie

(podstawa prawna  art.88  ust.4  PSWN)

- rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego bez ograniczania do kwestii  dojazdowych, mieszkaniowych

- świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

(Podstawa prawna  art. 93 ust.2 PSWN)

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Aktualne druki do pobrania zostały opublikowane na stronie >>>

instagram
instagram
instagram