Wiosenne pejzaże Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

Wiosenne pejzaże Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

18 kwietnia w ramach przedmiotu Metodyka edukacji przyrodniczej odbyła się wycieczka krajoznawcza na terenie pełnego uroku Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Studenci II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego, z prowadzącą przedmiot dr Beatą Rynkiewicz, przemierzali leśne  ścieżki dokonując różnorodnych obserwacji przyrodniczych. Podziwiać można było, zarówno pojawiające się właśnie pierwsze zwiastuny wiosny, jak też miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Zachwyt wzbudził przełom Borowego Jaru tworzący zalesiony wąwóz, na którego krawędzi przebiega między innymi Szlak Poetów z dawnym „Ogrodem Muz” tworząc tym samym przestrzeń o iście romantycznej atmosferze. Ścieżki spacerowe, punkty widokowe, wspaniałe formy skalne w sposób niezwykły wkomponowane w otaczający krajobraz, ( na przykład masyw Wieżyca), aż wreszcie obiekty będące świadectwem dawnej i współczesnej działalności  człowieka: gościniec „Perła Zachodu” usytuowany na stromym i urwistym brzegu, pełniący niegdyś rolę gospody (1927), później schroniska PTTK;   zbiorniki zaporowe; elektrownia wodna; czy kamienny wiadukt nad rzeką Bóbr, to między innymi obiekty, które warto było obejrzeć. Tym bardziej, iż znajdują się w tak niecodziennej scenerii, pełnej tajemniczych zakątków, wartko płynącej rzeki Bóbr, czy przejrzystej wody Jeziora Modre. Wyprawa dostarczyła dużo pozytywnych wrażeń, stała się bodźcem do różnego rodzaju refleksji, jak też zachęciła do dalszych działań o charakterze rekreacyjno – turystycznym i edukacyjnym.

red. dr Beata Rynkiewicz

249
290
311
312
315
320
321
324
332
333
335
336
338
339
340
353
356
361
365
instagram
instagram
instagram