Wizerunek jest wartością - relacja

Wizerunek jest wartością - relacja

To temat wykładu, który w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej KPSW wygłosił 18 marca dr Jerzy Widerski – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.  Licznie zgromadzona publiczność poznała  istotę  wizerunku i zasady jego powstawania. Słuchacze obejrzeli liczne przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia.  Dr Jerzy Widerski omówił także zasady zarządzania wizerunkiem oraz  przedstawił własną propozycję metody  badawczej.  

Na wykład przybyli goście, władze uczelni oraz wielu studentów. Wykładu wysłuchali między innymi:  Konrad Sikora – Zastępca Prezydenta Jeleniej Góry, Wojciech Chadży – Przewodniczący Rady Miejskiej, Bożena Wachowicz-Makieła – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Beata Wójtowicz – Radna, dr Ivo Łaborewicz – Dyrektor Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, prof. dr  hab. Marian Ursel – Rektor KPSW, prof. dr hab. Henryk Gradkowski – Rektor Senior KPSW i dr inż. Tadeusz Lewandowski  - Prorektor KPSW.  Gospodarz spotkania - Dyrektor Kazimierz Stąpór-  żegnając wszystkich orzekł, że tak licznej znakomitej publiczności i takiego wykładu nie było jeszcze od początku działalności Wszechnicy Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.

red. DZiKS, video: K. Langer

DSC04175
DSC04177
DSC04179
DSC04180
DSC04182
DSC04183
DSC04189
DSC04195
plakat A3-tekst
instagram
instagram
instagram