Wybory do Rady Uczelni

Wybory do Rady Uczelni

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu Senatu, 21 grudnia br., odbędą się wybory do Rady Uczelni. Kandydatów do tego organu może przedstawić grupa 16 pracowników Uczelni w terminie podanym w komunikacie UKW 

Kandydata można zgłosić poprzez dostarczenie do Rektoratu załącznika nr 1 do regulaminu wyborczego 

Kandydat musi spełnić wymagania określone w art. 20 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wypełnić odpowiednie oświadczenia (zał 2-8 regulaminu wyborczego).

W przypadku pytań dot. wyborów do Rady Uczelni proszę się kontaktować z Sekretarzem UKW pod nr tel. 756453340.

instagram
instagram
instagram