Wybory do Senatu KPSW w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich

Wybory do Senatu KPSW w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Senatu Uczelni na kadencje w latach 2020-2024, które odbędą się w trybie głosowań elektronicznych w dniach 25 -30 czerwca 2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza sporządza niniejszą informację porządkującą kwestie związane z przebiegiem wyborów.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w systemie elektronicznego głosowania: glosuj24 dostarczonym przez firmę MWC Sp. z o. o. System ten został już z powodzeniem wykorzystany do głosowań w innych Uczelniach. Udostępniamy Państwu oświadczenie o tajności i bezpieczeństwie głosowania systemu dostarczone przez firmę MWC: >>> 

W grupie nauczycieli akademickich WNHiS posiadających stopień doktora o 3 mandaty  ubiegają się 3 osoby.

W grupie nauczycieli akademickich WNMiT posiadających stopień doktora o 4 mandaty  ubiegają się 4 osoby.

W grupie nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora, z każdego wydziału, o 2 mandaty ubiegają się 2 osoby.

Listę kandydatów zawiera uchwała nr 17/2020 UKW z 12 maja 2020 r. >>>

Kandydat, by zostać wybranym musi uzyskać więcej niż połowę oddanych głosów.

Do wszystkich uprawnionych do głosowania zostaną wysłane na uczelniane adresy poczty elektronicznej w domenie kpswjg.pl dwie wiadomości e-mail zatytułowane: Powiadomienie o głosowaniu w systemie Glosuj24.pl z adresu: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze via Glosuj24.pl <aplikacja@glosuj24.pl> zawierające link do strony internetowej z głosowaniem. Link w otrzymanej wiadomości po kliknięciu przenosi bezpośrednio do karty do głosowania, nie ma potrzeby logowania i podawania haseł.

Uwaga! Wiadomości e-mail są wysyłane z dwóch serwerów, żeby mieć pewność, że wszyscy uprawnieni do głosowania je otrzymają. Nie jest to błąd systemu i pomimo otrzymania dwóch wiadomości nie będzie możliwości oddania dwóch głosów. System zapisze tylko jeden głos.

Po kliknięciu w link nastąpi przeniesienie karty do głosowania, na której wskazane będą nazwiska  kandydatów z danego wydziału. Poza nazwiskami kandydatów, głosujący otrzyma informację przypominającą o liczbie mandatów do obsadzenia w danej grupie. Maksymalnie może zaznaczyć  tylu kandydatów ile mandatów jest do obsadzenia.

Sposób głosowania

 1. Głosowanie w Systemie jest tajne i możliwe po zalogowaniu się do własnej służbowej poczty elektronicznej w domenie kpswjg.pl za pomocą indywidualnego loginu i hasła.
 2. Wyborcy uprawnieni do głosowania w Systemie otrzymują na adres służbowej poczty elektronicznej w domenie kpswjg.pl informację o możliwości oddania głosu.
 3. Informacja, o której mowa w ust. 2:
  1. przesyłana będzie w formie wiadomości elektronicznej w dniu 15 czerwca 2020 r.;
  2. zawiera kod w postaci linku przekierowującego wyborcę do Systemu w celu oddania głosu.
 4. Głosowanie w Systemie ma oznaczony czasem moment rozpoczęcia oddawania głosów i moment zakończenia oddawania głosów (tzw. bramka)
 5. Wyborca poprzez kliknięciu linku, o którym mowa wyżej, przekierowany zostanie do Systemu elektronicznego głosowania i tam oddaje głos zgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie do głosowania wyświetlonej przez System.
 6. Po dokonaniu wyboru System upewnia się czy jest to wybór ostateczny (ikona: „WYŚLIJ ODDANY GŁOS”). Definitywne zakończenie głosowania przez wyborcę następuje po wciśnięciu ikony „OK” pod pytaniem: „CZY NA PEWNO CHCESZ WYSŁAĆ ODDANE GŁOSY?” i od tego momentu nie można głosu cofnąć albo zmienić.

Warunki techniczne

 1. Oddanie głosu może nastąpić przy użyciu dowolnego (służbowego lub prywatnego) urządzenia posiadającego dostęp do Internetu oraz posiadającego przeglądarkę internetową (np. komputer, laptop, tablet, smartfon).
 2. Dla osób, które nie mogą skorzystać z własnych lub służbowych urządzeń, o których mowa w ust. 1, zapewnione zostanie stanowisko na terenie kampusu w bud. nr 3, s. 28.

Uwaga! Linki do głosowania będą aktywne jedynie w czasie, w którym odbywać się będzie głosowanie.

Brak wiadomości e-mail z  linkiem do głosowania  oraz wszelkie problemy techniczne związane z głosowaniem prosimy bezzwłocznie zgłaszać pod adres it@kpswjg.pl lub pod numerem telefonu 75 64 53 370

instagram
instagram
instagram