Wybory władz Uczelni

Wybory władz Uczelni

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wznawia wybory do Kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich oraz rozpoczyna wybory na Rektora.

W związku z powyższym, każdy pracownik Uczelni może zgłosić kandydatów do Kolegium elektorów i na Rektora spełniających warunki określone przepisami prawa. Kandydatury należy składać w formie wypełnionych oświadczeń stanowiących załączniki do regulaminu wyborczego i ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 2016 r.

Dokumenty należy składać, osobiście lub listownie, w kancelarii głównej w budynku rektoratu do 11 maja 2020 r. do godz. 12:00. Nie ma możliwości przesłania zgłoszeń w formie elektronicznej.

Znowelizowany regulamin wyborczy wraz z załącznikami został opublikowany na stronach BIP – Wybory – Regulamin wyborczy. Są tam także umieszczone najnowsze uchwały i komunikaty UKW.

Wszelkie informacje w sprawie wyborów udzielane są pod nr tel. 756453340.

instagram
instagram
instagram