Wyniki do rekrutacji udziału w Kursie Budowanie marki osobistej na rynku pracy

Wyniki do rekrutacji udziału w Kursie Budowanie marki osobistej na rynku pracy

Wyniki rekrutacji studentów do udziału w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w kursie„Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI

instagram
instagram
instagram