Wyniki rekrutacji nauczycieli akademickich do udziału w szkoleniu  z zakresu nowoczesnych technologii realizowanego w ramach Projektu pn „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Wyniki rekrutacji nauczycieli akademickich do udziału w szkoleniu z zakresu nowoczesnych technologii realizowanego w ramach Projektu pn „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Wyniki rekrutacji nauczycieli akademickich do udziału w szkoleniu  z zakresu nowoczesnych technologii realizowanego w ramach Projektu pn „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie nr 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych, umieszczone zostały na serwisie pracowniczym

instagram
instagram
instagram