Wyniki rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach na rok 2019 realizowanych w ramach Projektu pn. Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Wyniki rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach na rok 2019 realizowanych w ramach Projektu pn. "Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Wyniki rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach na rok 2019 realizowanych w ramach Projektu pn. "Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie nr 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, umieszczone zostały na serwisie pracowniczym

instagram
instagram
instagram