Wyniki rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniu pod  nazwą „Komunikacja i savoir vivre z Osobą Niepełnosprawną” w ramach projektu „KPSW - Uczelnia bez barier”

Wyniki rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniu pod nazwą „Komunikacja i savoir vivre z Osobą Niepełnosprawną” w ramach projektu „KPSW - Uczelnia bez barier”

Projekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniu pn. Komunikacja i savoir vivre z Osobą Niepełnosprawną w ramach projektu „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie nr 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych, umieszczone zostały w serwisie pracowniczym"

 

WYNIKI – serwis pracowniczy >>>

instagram
instagram
instagram