Wyniki rekrutacji studentów do udziału w „Warsztatach dietetycznych” realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Wyniki rekrutacji studentów do udziału w „Warsztatach dietetycznych” realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW"

Wyniki rekrutacjistudentów do udziału w „Warsztatach dietetycznych” realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     

WYNIKI


 

instagram
instagram
instagram