Wyniki rekrutacji studentów do udziału w kursie Budowanie marki osobistej na rynku pracy realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”

Wyniki rekrutacji studentów do udziału w kursie Budowanie marki osobistej na rynku pracy realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”

 

 

Wyniki rekrutacjistudentów do udziału w kursie„Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - III rok studiów na kierunku pielęgniarstwo (studia I stopnia)
 

WYNIKI

instagram
instagram
instagram