Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do programu stypendialno-motywacyjnego

Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do programu stypendialno-motywacyjnego

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

 

WYNIKI

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie uczestnika Projektu.
  2. Zakres danych osobowych.
  3. Umowa.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMIT (bud. nr 3, pokój 5) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminiedo dnia 18.10.2019 r.

instagram
instagram
instagram