Wyniki rekrutacji studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na nowe  specjalności w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”

Wyniki rekrutacji studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na nowe specjalności w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW”

Wyniki rekrutacjistudentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na nowe  specjalności w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI

instagram
instagram
instagram