Wyniki rekrutacji studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na nowe specjalności w ramach realizacji projektu pod nazwą Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Wyniki rekrutacji studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na nowe specjalności w ramach realizacji projektu pod nazwą Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW

Wyniki rekrutacji studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na nową  specjalność event i kreowanie wizerunku na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI

instagram
instagram
instagram