Wyniki rekrutacji wśród słuchaczy KUTW - terapia i profilaktyka JG-2019/2020

Wyniki rekrutacji wśród słuchaczy KUTW - terapia i profilaktyka JG-2019/2020


Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lista osób (według numerów legitymacji) zakwalifikowanych do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu 


pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1.         39/2019/20                            

2.         122/2019/20                          

3.         34/2019/20                            

4.         250/2019/20                          

5.         150/2019/20                          

6.         4/2019/20                              

7.         284/2019/20                          

8.         47/2019/20                            

9.         7/2019/20                              

10.       295/2019/20                          

11.       244/2019/20                          

12.       60/2019/20                            

13.       129/2019/20                          

14.       315/2019/20                          

15.       322/2019/20                          

16.       296/2019/20                          

17.       H/3                                        

18.       249/2019/20                          

19.       103/2019/20                          

20.       248/2019/20                          

21.       197/2019/20                          

22.       26/2019/20                            

23.       1/2019/20                              

24.       59/2019/20      

instagram
instagram
instagram