Wystawa na Placu Ratuszowym

Wystawa na Placu Ratuszowym

 Od kilku dni w centralnej części Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze, można obejrzeć wystawę prac mgra Eugeniusza Gronostaja - wykładowcy Edukacji Techniczno- Informatycznej w KPSW, które przedstawiają wizualizacje Jeleniej Góry z początków XVIII w. oraz fotografie XIX i XX - wiecznego miasta.  Wizualizacje te, są wynikiem prac nad trójwymiarowym modelem Jeleniej Góry, na którym widnieje blisko 1000  poszczególnych budynków mieszkalnych na obszarze miasta i jego przedmieściach, w tym  obiekty przemysłowe, handlowe i użyteczności publicznej.

Uzupełnieniem jest dodany historyczny układ komunikacyjny, układ koryt rzek i kanałów oraz ogrody i łąki. Przedstawiona wizualizacja miasta opiera się na udokumentowanej kwerendzie i analizie materiałów źródłowych, a stworzony model komputerowy został oparty o zasady historyczne. Wspomniane materiały źródłowe to archiwalne materiały kartograficzne, ikonograficzne i dokumenty miasta.

Dynamiczny rozwój Jeleniej Góry w przedstawionym okresie historii był możliwy dzięki umiejętnej produkcji i sprzedaży cienkich płócien lniarskich, tzw. woalami. W tych czasach, na obszarach miejskich, domy i budynki drewniane zastępowały murowane, a na ich dachach pojawiła się dachówka. Zmieniło się również otoczenie miasta, gdzie w bliskiej odległości od pierścienia murów obronnych, powstały piękne ogrody i altany przypominające pałace.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy. W załączeniu kilka fotek  :)

mgr Eugeniusz Gronostaj 

wystawa_07_05_18 005
wystawa_07_05_18 006
wystawa_07_05_18 007
wystawa_07_05_18 012