Zapraszamy do uczestnictwa w Miedzynarodowej Konferencji Naukowej...

Zapraszamy do uczestnictwa w Miedzynarodowej Konferencji Naukowej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w  MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej” w dniu 8 czerwca 2018 r., która odbędzie sięw Auli Rektoratu KPSW w Jeleniej Górze.

Tematem konferencji bedzie  Zdrowie i choroba w jego interdyscyplinarnym wymiarze

Cel konferencji:

W różnych kulturach współczesnego świata potrzeba bycia zdrowym, sprawnym, posiadania atrakcyjnego wyglądu, prowadzenia zdrowego stylu życia i prawidłowego sposobu odżywiania coraz silnej utrwala się w świadomości społecznej.

Stale zwiększa się zapotrzebowanie na różnorodne formy terapii, diety, aktywności fizycznej,  prowadzące do poprawy jakości życia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb człowieka, jego psychofizycznych możliwości, gustu, oczekiwań oraz wyzwań jakie niesie ze sobą współczesny świat medycyny i techniki z nim związanej.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej”, której celem jest wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych, na temat  zdrowia i chorób w ich interdyscyplinarnym wymiarze

Czekamy na państwa zgłoszenia udziału biernego do 1 czerwca 2018 r.

formularz zgłoszeniowy >>>

Kontakt:  joanna.zoltanska@kpswjg.pl      tel. 721 747 701

• Koszt uczestnictwa bez referatu: 50 zł (obejmuje: udział w obradach,  przerwy kawowe, obiad,  materiały konferencyjne).

• Uczestnictwo w obradach:  bezpłatne (obejmuje: uczestnictwo  w obradach).

Opłaty prosimy przesyłać na konto:

BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 z dopiskiem Konferencja wpt

Komitet naukowy >>>

Szczegółowy program konferencji >>>

Współorganizator:

Wyższa i Średnia Szkoła Medyczna z Trutnova w Republice Czeskiej

Sponsorzy i darczyńcy >>>

Patronat:                  

 

instagram
instagram
instagram