Zapraszamy na Konferencję Zakładu Pedagogiki

Zapraszamy na Konferencję Zakładu Pedagogiki

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Pedagogiki zapraszają do Jeleniej Góry 21-22 maja 2018 roku na I Ogólnopolską Konferencję Naukową: Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej „Uczeń – Nauczyciel – Rodzic w trójporozumieniu edukacyjnym”

Celem konferencji jest partnerska dyskusja akademicka i wymiana ustaleń badawczych i doświadczeń oraz refleksja naukowa środowiska teoretyków, badaczy i praktyków nad współczesnymi problemami edukacji z punktu widzenia trzech podstawowych podmiotów edukacji (ucznia, nauczyciela i rodzica), rozumianej jako twórcza (innowacyjna i wartościowa), refleksyjna i krytyczna.
Obszary tematyczne konferencji mieszczą się w następujących sformułowaniach, będących jednocześnie podstawowymi kategoriami tematycznymi, wokół których namawiamy Państwa do szerokiego, otwartego dyskursu.

Opłaty konferencyjne

  • Uczestnictwo aktywne + referat + opublikowanie artykułu (4 punkty) (300 PLN)
  • Tylko opublikowanie artykułu (200 PLN)
  • Tylko referat na konferencji (bez publikowania artykułu) (200 PLN)
  • Uczestnictwo bez wystąpienia i artykułu (200 PLN)

Opłatę konferencyjną należy wnieść na następujące konto:
BZ WBK S.A. o/Jelenia Góra 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
- z dopiskiem:
opłata konferencyjna Pedagogika – twórczość KPSW 2018 - nazwisko i imię uczestnika-uczelnia/instytucja.

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję oraz noclegu/ów we własnym zakresie.

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY!

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji informuje, że proponowane teksty zostaną opublikowane wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Szczegółowy program konferencji zostanie podany po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych, zaakceptowaniu przez komitet(y) i przesłaniu tekstów do druku (po wcześniejszej weryfikacji opłaty konferencyjnej).

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ (załącznik) NALEŻY PRZESŁAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 10 maja 2018 roku
na adres maciej.kolodziejski@kpswjg.pl

Szerszy opis konferencji >>>

instagram
instagram
instagram