Zapraszamy na studia podyplomowe: Budowanie marki  i e-promocja

Zapraszamy na studia podyplomowe: Budowanie marki i e-promocja

Kiedy: w roku akademickim 2018/2019 w ciągu dwóch semestrów, raz w miesiącu, w układzie dwudniowych sesji

Gdzie: w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, w nowoczesnych salach dydaktycznych, pracowni komputerowej oraz studiu radiowym i telewizyjnym.

Jak: przede wszystkim praktycznie, zamiast wykładów stawiamy na warsztaty i ćwiczenia

Dlaczego: ponieważ w przyjaznej atmosferze uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• Znajomość podstaw marketingu i reklamy;

• Skuteczne budowanie marki;

• Umiejętność wykorzystania tradycyjnych i najnowocześniejszych  narzędzi komunikacji marketingowej;

• Pisanie tekstów promocyjnych, opisów projektów na potrzeby instytucji przyznających dotacje

• Organizacja eventów, takich jak targi, sympozja, konferencje, koncerty, konkursy itd.;

• Marketing społecznościowy i budowanie relacji z klientem w sieci;

• Podstawy grafiki komputerowej;

• Umiejętność współpracy z mediami i wykorzystania mediów do swoich biznesowych celów;

Do zobaczenia na zajęciach 

Wecej o nowym kierunku >>>

red. dr O. Tarasewicz - Gryt, dr J. Widerski

instagram
instagram
instagram