Zmiana terminu zajęć w ramach projektu „Zima w otwartych laboratoriach KPSW”

Zmiana terminu zajęć w ramach projektu „Zima w otwartych laboratoriach KPSW”


Projekt pod nazwą„Zima w otwartych laboratoriach KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa  w Jeleniej Górze informuje, że w związku z sytuacją pandemiczną w kraju przesuwamy  termin realizacji zajęć dla uczniów na lipiec 2021.

Nabór na zajęcia realizowane w ramach projektu pod nazwą ”Zima w otwartych laboratoriach KPSW” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI do VIII, z powiatu jeleniogórskiego, którzy w momencie przystąpienia do projektu mają ukończone 12 i nie ukończone 15 lat.

Zajęcia odbywać się będą na terenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przez jeden tydzień, od poniedziałku do piątku w czasie trwania wakacji, w godzinach od 9.00 do 15.00. W każdym dniu odbędzie się 6 h lekcyjnych zajęć + przerwy na odpoczynek, przebranie się, zjedzenie ciepłego posiłku (obiadu).

Terminy zajęć:

05-09 lipca 2021 lub 12-16 lipca 2021

Szczegółowy plan zajęć przedstawia się następująco :

Poniedziałek- dzień młodego chemika – 4h zajęć w laboratorium chemicznym + 2 h zajęć na krytej pływalni

Wtorek- dzień młodego fizyka - 4h zajęć w laboratorium fizycznym + 2 h zajęć na hali sportowej

Środa - wycieczka edukacyjna mająca na celu obejrzenie obiektów, których elementy będzie można przenieść na wydruk 3D + 2 h zajęć na hali sportowej

Czwartek -dzień młodego projektanta pracownia informatyczna, drukarka 3D - 4h zajęć w laboratorium komputerowym + 2 h zajęć na krytej pływalni

Piątek- gry komputerowe mogą uczyć - 4h zajęć w laboratorium komputerowym + 2 h zajęć na krytej pływalni

 

Wnioski o udział dziecka w zajęciach należy składać w okresie od 21-30 czerwca 2021

w Sekretariacie Projektu mieszczącego się na terenie KPSW ul.Lwówecka 18 w Jeleniej Górze, budynek nr 11 pokój 107 ( I piętro) w godz.9.00-14.30

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego na zajęcia zostaną  poinformowani o tym fakcie telefonicznie na początku lipca2021 r.

instagram
instagram
instagram