Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe - Kamienna Góra

Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe - Kamienna Góra

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze do udziału w zajęciach

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KPSW (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów)

Wnioski należy składać w sekretariacie KUTW w godzinach dyżurów do dnia 26 października 2018 roku do godziny 14.00

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW w dniu 29 października 2018 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach.

instagram
instagram
instagram