O Bibliotece

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego

Biblioteka zapewnia  dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych dla studentów i nauczycieli akademickich niezbędnych do realizacji programu kształcenia. Pełni ona funkcję biblioteki głównej Uczelni i ośrodka informacji naukowej. Gromadzi materiały biblioteczne zgodnie z kierunkami kształcenia. Zlokalizowana jest w centrum kampusu, oddalona  kilkadziesiąt metrów od budynków dydaktycznych. 

Foto 1. Szklana fasada Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego

Podstawowy zasób tworzą materiały z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk technicznych, nauk medycznych, literatura piękna. Dużą część zbiorów stanowią materiały do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Z usług bibliotecznych mogą korzystać także osoby spoza Uczelni na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. Zbiory biblioteczne obejmują 63.500 jednostek inwentarzowych. Przechowywane są również prace dyplomowe absolwentów KPSW. Dla potrzeb studentów zaprenumerowano 74 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych. Udostępniane są pełne teksty książek wydanych przez KPSW w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej www.dbc.wroc.pl . Książki te cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów. Książka pt. "Poradnik metodyczny dla wychowawców " pod red. Zenona Zieji jest jedna z najczęściej czytanych pozycji w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Publikacja ta miała ponad 112.000 wejść. Do dyspozycji studentów jest kserograf. Biblioteka wyposażona jest w informatyczny system obsługi biblioteki, umożliwiający wyszukiwanie informacji w jej zbiorach. Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych są wprowadzone do bazy komputerowej, katalog udostępniany jest w Internecie http://bicin.kpswjg.pl . Wypożyczalnia biblioteki dysponuje dwunastoma terminalami katalogowymi. Centrum Informacji Naukowej posiada do dyspozycji użytkowników 21 komputerów z dostępem do Internetu.

Foto 2. Centrum Informacji Naukowej

 

Ogółem biblioteka posiada 56 stanowisk komputerowych dla czytelników i obsługi bibliotecznej. Na terenie kampusu istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z następujących akademickich baz danych: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, Nature, Science Wiley-Backwell oraz SCOPUS. Oprócz czasopism elektronicznych, baza Springer oferuje dostęp do pełnych tekstów książek. Na stanowiskach komputerowych w budynku biblioteki studenci mają dostęp do elektronicznych publikacji nauki polskiej ePNP.

Na pierwszym piętrze budynku biblioteki znajdują się czytelnie: ogólna z wydzielonym księgozbiorem, zbiorów specjalnych oraz 8 czytelni indywidualnych (kabin czytelniczych).

  

Foto 3. Studenci w czytelni ogólnej

 

Siedem czytelni indywidualnych wyposażono w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. Jedna czytelnia została przeznaczona dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wyposażona jest w supernowoczesny powiększalnik elektroniczny ułatwiający studentom słabowidzącym czytanie książek i czasopism. Dla osób niewidomych oraz głuchoniewidomych udostępniono komputer z programem powiększająco-udźwiękowiającym sprzężony z 40-znakowym monitorem brajlowskim.

   

Foto 4. Czytelnia indywidualna

 

Foto 5.  Stanowisko dla osób z dysfunkcjami wzroku

Osoby z niedowładem kończyn górnych mogą skorzystać ze stanowiska  wyposażonego w nakładkę na klawiaturę, umożliwiającą precyzyjne naciskanie na dany przycisk oraz specjalną mysz, którą można obsługiwać całą dłonią lub stopą.

Foto 6. Specjalna mysz dla osób z niedowładem kończyn górnych

 

Do dyspozycji użytkowników przeznaczone są odtwarzacze kaset magnetowidowych, płyt DVD, płyt CD-ROM, kaset magnetofonowych oraz skaner. Biblioteka wyposażona jest w windę ułatwiającą przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Oprócz windy osobowej biblioteka posiada dwie windy towarowe do transportu książek. Wszystkie sanitariaty w budynku przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Budynek biblioteki wyposażony jest w sygnalizację pożarową oraz urządzenia do automatycznego gaszenia pożaru w pomieszczeniu magazynów zbiorów specjalnych oraz w archiwum. Czytelnie biblioteki, Centrum Informacji Naukowej oraz pomieszczenie socjalne są klimatyzowane. W budynku biblioteki mieszczą się dwie sale seminaryjne ze ścianą przesuwną umożliwiającą utworzenie jednego (większego) pomieszczenia. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej wchodzą także Archiwum oraz Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna.